Prin prezenta vă aducem la cunoștință termenii și condițiile de utilizare a site-ului aemdpc.ro.

Echipa AemdPc va urează bun venit pe site-ul de vânzări online al firmei AemdPc & Serv S.R.L. și vă informează că în vederea folosirii acestui magazin online trebuie să procedați la acceptarea anumitor reguli și condiții care ne scutesc de ulterioarele neînțelegeri.

Avem rugămintea să acordați atenție citirii condițiilor prezentate în cele ce urmează, cu referire la:
1. Accesarea siteului aemdpc.ro;
2. Obligatiile și răspunderile aferente contului online pe site-ul nostru;
3. Drepturile de autor;
4. Confidențialitatea informațiilor și datelor;
5. Detalii privind plata;
6. Returnarea produselor;
7. Garanția Produselor;
8. Maniera de returnare a produselor;
9. Comunicarea;
10. Rezolvarea posibilelor neînțelegeri;
11. Garanția produselor comercializate de AemdPc.
1. Accesarea siteului aemdpc.ro;
Orice persoană este liberă a accesa site-ul aemdpc.ro în mod necondiționat. În situația descărcării informațiilor de pe site în scop personal sau comercial trebuie să știți că utilizarea continutului său întră sub incidența drepturilor de autor.
Atragem atenția că vizitarea, exploatarea, copierea, vânzarea, revânzarea și reproducerea acestui site în alte scopuri decât cel al creării lui – acela de vânzare online a produselor către clienți este strict interzisă. Tot strict interzisă este și utilizarea  textelor și meta-tagurilor inaccesibile publicului larg aparținând AemdPc și în al căror conținut se regăsește numele său.
Vă aducem la cunoștință aspectul că pe site-ul aemdpc.ro comanda minimă pentru a avea transportul GRATUIT în raza de acoperire a firmelor de curierat colaboratoare (gratuitatea se acordă  doar în sitiuația în care tariful este unul standard fără a exista kilometrii suplimentari) este de 300 lei exclusiv transport.
În ceea ce privește valoarea minimă a produselor comandate pentru plasarea comenzii este necesar ca valoarea acesteia să fie mai mare sau cel puțin egală cu 50 de lei (Atenție! În această valoare nu este inclusă contravaloarea transportului).
2. Obligații și răspunderea aferentă contului dumneavoastră online pe site-ul nostru
În contextul utilizării site-ului nostru pentru realizarea de achiziții online are loc înregistrarea dumneavoastră în baza noastră cu utilizatorul și cu parola pe care le-ați selectat. Singurii responsabili pentru  numele de utilizator și pentru parola contului sunteți dvs., și tocmai de aceea vă facem recomandarea ca administrarea acestui cont să se realizeze cu maximă prudență.
Compania noastră nu își asumă nici un fel de responsabilitate în contextul divulgării de către dumneavoastră a numelui de utilizator și a parolei (care vă aparțin).
De altfel  ne rezervam dreptul, cu informarea prealabilă, de a vă anula, comenzi, de a refuza prestarea unor servicii, de a anula conturi. Produsele vor fi vândute doar adulților, cu toate că o mică parte dintre acestea sunt destinate și copiilor.
3. Drepturi de autor
Atât logo-ul, cât și textele, fotografiile, elemente referitoare la grafica web, baza de date, scripturile, programele, și tot ceea ce rezidă din cele anterior enumerate, constituie, potrivit reglementărilor legale în vigoare referitoare la drepturile de autor, proprietate a S.C. AemdPc & Serv S.R.L.
Logo-ul și Motto-ul companiei, publicate pe site-ul aemdpc.ro  sunt de asemenea proprietate a S.C. AemdPc & Serv S.R.L. Utilizarea acestor elemente fără a avea acordul scris al reprezentanților companiei pentru acest lucru se pedepseste potrivit legislației în vigoare.
Orice nelămuriri aveți referitoare la drepturile de autor echipa noastră vă poate răspunde  în urma unei solicitări transmise pe adresa de email office@aemdpc.ro.